Ejendomskommanditselskabet Øresundsvej 92-94

Salgsværdi

DKK 22,5 mio. (5,4%)

Info

Resultat

TDKK 500

Info

Byggegrund erhvervet før finanskrisen med hbp at gennemføre et projetksalgsprojekt. Strategi ændret til statstøttet kollegium. Entreprenør gik konkurs under byggeriet. Med hiv og sving undgået tab (internt projekt)

Nettoafkast

DKK 1,2 mio.

Spec. af afkast

Årlig lejeindtægt TDKK 1.525 (DKK 1.200 pr. m²). Årlige driftsudgifter ca. TDKK 325 (DKK 250 pr. m²).

Bruttoareal

1.279 m²

Spec. af arealer

1.117 m² kollegium fra 1. til 5. sal. 162 m² erhvervslokale i stueetagen (udlejet til ejendomsmægler)

AFVIKLET PROJEKT - Wind Ejendommes ejerandel udgjorde 57%

Ejendomskommanditselskabet Øresundsvej 92-94 (solgt 2013)

Selskabet erhvervede et mindre grundstykke beliggende Øresundsvej 92-94, København, med et grundareal på ca. 408 m², med henblik på at gennemføre et “projektsalgs”-projekt på grunden. Dvs. få etableret det nødvendige plangrundlag for grunden (enten i form af en ny lokalplan eller en dispensation til boligbyggeri i 5 etagers højde), få tegnet og godkendt et projekt, og herefter sælge boligerne på projektstadiet. Når en tilstrækkelig mængde boliger var solgt, skulle ejendommen opføres.

Pga. finanskrisen, som indtraf ca. et år efter køb af grunden, blev strategien lagt om.

Det lykkedes – som et af de sidste projekter under den statsordning – at opnå statsstøtte til opførelse af et mindre kollegium med 24 ungdomsboliger.

Efter et bankskifte – fra Roskilde Bank (som gik konkurs under finanskrisen) til Danske Bank – blev byggeriet igangsat i 2009. 

Ca. ½ år inde i byggeriet gik totalentreprenøren konkurs. Det lykkedes efter ca. ½  år at få genopstartet byggeriet med en ny entreprenør.

Byggeriet blev ibrugtaget medio 2012.