Ejendomskommmanditselskabet Strynøgade 5-7

Dagsværdi

DKK 120 mio. (4,2%)

Øvrige balancekonti

Ejendommen er finansieret med konverterbare realkreditlån ialt DKK 78 mio. Likvide midler udgør DKK 2,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 43 mio.

Akk. indtjening

DKK 50 mio.

Akk.nøgletal

Akk. indtjening DKK 50 mio. -heraf er DKK 7 mio. udbetalt. Egenkapital udgør DKK 43 mio. Akk. investorlikviditet DKK +22,6 mio. Skat ved salg DKK 31,8 mio.

Nettoafkast

DKK 5,5 mio.

Spec. af afkast

De årlige lejeindtægter udgør DKK 5,5 mio. (DKK 1.550 pr. m²). De årlige udgifter udgør ca. TDKK 550. (DKK 160 pr. m²). Lejer betaler driftsbidrag til Udlejer.

Bruttoareal

3.535 m²

Spec. af arealer

Kollegiet indeholder 102 ungdomsbolig, som har en gns. bruttostørrelse på ca. 34,7 m². Alle med eget bad og toilet. Ejendommen er oprindeligt opført som P-hus.

Igangværende projekt - Wind Ejendommes ejerandel udgør 5%

Ejendomskommanditselskabet Strynøgade 5-7 ejer en ejerlejlighed beliggende Strynøgade 5-7, 2100 København Ø. Ejerlejligheden omfatter bygningens 5 øverste etager (1. – 5. etage). 

Ejendommen er centralt og velbeliggende på Østerbro.

Frem til efteråret 2004 blev ejendommen anvendt til P-hus. I 2004/2005 blev bygningen ombygget til et kollegium, som indeholder 102 ungdomsboliger. Boligerne – som alle har eget bad og toiltet – har et areal på (i gennemsnit) ca. 35 m² brutto. Der er indrettet en stor tagterrasse øverst på ejendommen.

I september 2009 indgik selskabet en uopsigelig lejekontrakt (frem til 2022med Københavns Universitet (billede) omkring leje af alle ungdomsboligerne i ejendommen. Københavns Universitet fremlejer kollegieværelserne til primært udvekslingsstuderende.

Yderligere informationer omkring udlejningen kan indhentes hos The University of Copenhagen Housing Foundation: