MVP EjendomsInvest ApS

Dagsværdi

DKK 5,9 mio. (5,25%)

Anskaffelsessum

Ejendommen er finansieret med konverterbare realkreditlån ialt DKK 1,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 4,2 mio.

Akk. indtjening

TDKK 600

Akk.nøgletal

Ejendommen er opskrevet med TDKK 600.

Nettoafkast

TDKK 312

Spec. af afkast

Årlige lejeindtægter TDKK 369 (DKK 1.230 pr. m²). Årlige driftsomk. ca. TDKK 58 (DKK 200 pr. m²).

Bruttoareal

300 m²

Spec. af arealer

Ejendommen er sin helhed udlejet til kaffeproducenten La Cabra - jf. en 10-årig uopsigelig lejekontrakt med start den 1. januar 2019.
La Cabra

Igangværende projekt - Wind Ejendommes ejerandel udgør 100%

MVP EjendomsInvest ApS

MVP EjendomsInvest APS (MVP) ejer ejendommen Marguerite Vibys Plads 1, 2000 Frederiksberg.

Ejendommen er fredet. Ejendommen blev opført i 1895. Ejendommen har oprindeligt fungeret som målerstation for bygas på Frederiksberg.

Ejendommen er udlejet til “high end” kaffeproducenten La Cabra. Se mere her.

Om Marguerite Viby