Samarbejde med professionelle Kapitalforfaltere

Wind Ejendomme arbejder sammen med institutionelle investorer og kapital fonde  omkring investering og udvikling af ejendomme. Projekterne er karakteriseret ved, at have en betydelig økonomisk størrelse.

RAPPORTERING OG ADMINISTRATION 

Wind Ejendomme er ansvarlig for gennemførelsen af (evt.) udvilkling samt den løbende selskabs- og ejendomsadminstration. Wind Ejendomme har stor erfaring i at yde en struktureret, detaljeret og overskuelig rapportering omkring forskellige ejendomsprojekter, hvilket ofte har stor betydning for den professionnelle investor.  

KAPITALSTRUKTUR 

Projekterne er finansieret med egenkapital, der er ydet på venturekapital vilkår. Hermed menes at eksterne långivere tilvejebringer den overvejende andel af egenkapitalfinansieringen – herunder har påtaget sig den største økonomiske risiko ved projektets gennemførelse. Til gengæld opnår venturekapitalen den største andel af et eventuelt overskud.

Wind Ejendommes primære opgave er, at yde “know how” omkring udvikling samt selskabs- og ejendomsadministration af det enkelte projekt, herunder løbende at gennemføre den for projektet relevante udvikling og optimering. Wind Ejendomme modtager et løbende fast honorar, samt (typisk også) en form for incentive honorering alt efter hvor tilfredsstillende investeringsresultatet udarter sig.

Wind Ejendomme har typisk påtaget sig en hæftelse og/eller foretaget et kapitalindskud til hvert af projekterne. I forhold til projekternes størrelse er dette egenindskud / hæftelse dog meget begrænset.