Private Investorer

Wind Ejendomme etablerer investeringsprojekter med eksterne private investorer. Wind Ejendomme er altid medinvestor i disse projekter – typisk med den største ejerandel – på lige fod med de øvrige investorer. Hvert projekt indeholder typisk en enkelt ejendom, og har en forud klarlagt veldefineret investeringsstrategi.  

Projekterne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

  • Formueprojekter. Enten som:
    • Udviklingsprojekt med kort investeringshorisont, et forventet højt afkast og tilbagebetaling af indskud og investeringsresultat når udviklingen er gennemført,
      eller
    • Langsigtet investeringsprojekt med løbende udlodninger. 

For den eksterne investor giver det store fordele, at deltage i en veldisponeret investering, i et partnerskab med andre investorer, hvor alle forhold er veltilrettelagt (og velbelyste), for at øge den økonomiske værdi af investeringen mest muligt til gavn for alle parter, samt minimere den enkelte investors maksimale risiko.

WIND EJENDOMME ER MED-INVESTOR

Wind Ejendomme deltager altid som investor – på lige fod med de øvrige investeringspartnere – i denne type projekter. Wind Ejendomme yder rådgivning om projekternes kommercielle udvikling, herunder rådgivning om udlejning, finansiering, teknisk og finansiel udvikling, løbende selskabs- og ejendomsadministration samt salg af ejendommen.

Komplette oversigter over h.h.v. igangværende og afsluttede projekter (med deltagelse af eksterne private investorer) Wind Ejendomme har etableret siden virksomheden blev etableret kan ses her: