Skræddersyet udviklingsaftale

For ejendomsejeren med en udviklingsegnet ejendom, der ikke selv besidder den nødvendige know how omkring udvikling af ejendomme, kan Wind Ejendomme tilbyde at indgå en ‘skræddersyet’ udviklingsaftale, der nøje er afstemt til ejendomsejerens behov og ønsker samt ejendommens specielle karakteristika.

Er det ejendomsejerens hensigt samtidigt, at afhænde udviklingsejendommen vil den ‘skræddersyede’ udviklingsaftale/salgsaftale typisk give ejendomsejeren, en højere salgspris, idet overdragelsesprisen så kan gøres afhængig af den udvikling der efterfølgende gennemføres.

Eksempel på projektmodel (med efterfølgende salg):

  • Målsætning og principper for udviklingen af ejendommen fastsættes.
  • Der indgås en udviklingsaftale mellem den oprindelige ejendomsejer og Wind Ejendomme.
  • Selskabs- og ejerstruktur i projektudviklingsfasen fastlægges.
  • Wind Ejendomme etablerer det nødvendige finansielle grundlag.
  • Wind Ejendomme igangsætter projektudviklingen -herunder tilvejebringer det nødvendige lokalplangrundlag, forhandling/aftaleindgåelse med lejere, etablerer det nødvendige aftalegrundlag med arkitekter, ingeniører, bygherrerådgiver, total-/hovedentreprenører, øvrige rådgiver m.v.
  • Projektudviklingen gennemføres af Wind Ejendomme i henhold til projektudviklingsaftalen.
  • Projektudviklingen afsluttes og resultatet opgøres og fordeles.

Honorering

Wind Ejendommes honorering består dels i et arbejdsvederlag, og dels i et honorar der er afhængig af udviklingsresultatet. Udviklingsaftalen forfattes således at begge parter har et stærkt incitament til at gennemføre den bedst mulige udvikling af ejendommen hurtigst muligt.

Aftaler

For hvert projekt etableres en skræddersyet aftale, der nøje er afstemt til den enkelte sags karakter og den oprindelige ejers kapital- og skattemæssige situation. 

Almindelig købsaftale

Wind Ejendomme erhverver naturligvis også udviklingsegnede ejendomme på mere normale vilkår, dvs. med fuld endelig betaling på overtagelsesdagen, hvorefter køber er frigjort af ejendommen, og kender overdragelsessummen med det samme.

Rådgivning (uden ejerskabet skifter hænder)

Wind Ejendomme yder tillige rådgivning omkring ejendomsudvikling. Klik her.