“Rekonstruktion” af nødlidende ejendomsprojekter og -selskaber.

Afledt af de negative konjukturer i Danmark opstod der fra og med primo 2009 et særligt behov for rekonstruktion af nødlidende ejendomsprojekter og -selskaber. Mange långivere er i forbindelse hermed blevet utilsigtede ejere af ejendomme de havde ydet finansiering til.
Wind Ejendomme tilbyder disse långivere den nødvendige know how omkring administration og management -herunder eventuel (færdig-) udvikling, samt endelig afdisponering af aktiverne.
Der indgås i givet fald en “rekonstruktions”-aftale mellem långiver og Wind Ejendomme, der fastlægger alle overordnede arbejdsopgaver og mål for samarbejdet.  

De nødlidende ejendomsprojekter kan inddeles i følgende overordnerede grupper (eller hybrider heraf):

  1. Ejendomme under udvikling. Herunder igangværende byggeprojekter, men også færdigopførte ejendomme, hvor delaktiver (f.eks. beboelseslejligheder) mangler at blive afsat i markedet.
  2. Færdigudviklede ejendomme med tomgang. 
  3. Færdigudviklede fuldt udlejede ejendomme. 

Forskellige kompetancer er påkrævet til håndtering af ovennævnte kategorier af ejendomme. Wind Ejendommes har stor erfaring i udvikling af store og små ejendomsprojekter, management af ejendomsselskaber, og – qua Wind Administration – også viden og erfaring omkring administration af ejendomme. Selskabet besidder således de kompetancer og den erfaring, der er nødvendigt for at kunne klargøre ejendomsaktiverne til et salg -herunder maksimere  salgssummen.

Udviklingsprojekter:

  • Udarbejdelse af en statusrapport på projektet, herunder med forslag til handlingsplaner for en færdiggørelse af udviklingen. 
  • Målsætning og principper for udviklingen af ejendommen fastsættes i samråd med långiver.
  • Der indgås en ‘rekonstruktions’-aftale mellem långiver og Wind Ejendomme. 
  • Wind Ejendomme igangsætter færdiggørelsen af projektudviklingen -herunder tilvejebringer/færdiggør det nødvendige lokalplangrundlag, forhandling/aftaleindgåelse med lejere, (re-)etablerer det nødvendige aftalegrundlag med arkitekter, ingeniører, bygherrerådgiver, total-/hovedentreprenører, øvrige rådgiver m.v.
  • Projektudviklingen færdigudvikles af Wind Ejendomme i henhold til rekonstuktinosprojektudviklingsaftalen.
  • Aktiverne afdisponeres i markedet. 
  • Wind Ejendomme rapporterer løbende under hele processen til långiver omkring status i sagen.  

Aftalen 

Der indgås en “rekonstruktions”-aftalen mellem långiver og Wind Ejendomme. I aftalen beskrives Wind Ejendomme’s arbejdsopgaver, samt diverse målsætninger herfor, herunder bl.a. successkriterier, likviditetsbehov, tidsplaner m.v. for hver enkel ejendom.   

Honorering

Wind Ejendomme’s honorering består dels i et løbende arbejdsvederlag, og dels i et honorar der er afhængig af Wind Ejendomme’s opfyldelse af de opstillede succeskriterier i “rekonstruktions”-aftalen. Aftalen forfattes således at begge parter har et stærkt incitament til at opfylde de målkriterier der er fastlagt i “rekonstruktions”-aftalen.