Rådgivning

Vi tilbyder vor ekspertise inden for ejendomsinvestering og kommerciel udvikling af allerede etablerede ejendomsinvesteringer til eksterne ejendomsbesiddere. Vor rådgivning henvender sig både til private og institutionelle ejendomsejere.

Ved en ren rådgivningsaftale ydes vores rådgivning på konsulentbasis, og berører ikke ejerskabet af de involverede ejendomme.

Institutionelle investorer

Vi rådgiver om alle faser af en ejendomsudvikling, feks. med udgangspunkt i udnyttelse af endnu ikke anvendte byggerettigheder.
Rådgivningen kan feks. omfatte

  • Gennemgang af ejendomsportefølje
  • Opsætning af udviklingsmål
  • Tilvejebringelse af lokalplanunderlag mv.
  • Aftaleindgåelse med entreprenører, rådgivere mv.
  • Gennemførelse af udviklingsforløb

Kontakt os gerne for en uforpligtigende gennemgang af ejendomsporteføljen.

Private investorer

Vi rådgiver om alle aspekter af et investerings- eller udviklingsforløb, herunder:

  • Projektopbygning/selskabstruktur
  • Valg af juridiske og tekniske rådgivere
  • Opsætning af udviklingsmål
  • Tilvejebringelse af lokalplanunderlag mv.
  • Gennemførelse af udviklingsforløb

Honorar

Vor rådgivning honoreres typisk ved et fast honorar og/eller en Succes Fee, der afhænger af den merværdi, vi tilfører ejendomsinvesteringen.