Anlægsinvesteringer

Wind Ejendomme har siden virksomhedens start i 2002 etableret en lang række forskellige typer af anlægsinvesteringer i ejendomme. Virksomheden besidder således stor erfaring i etablering af attraktive langsigtede ejendomsinvesteringer, fremskaffelse af det nødvendige kapitalgrundlag, samt den efterfølgende management heraf.

Know how

Væsentlige kompetancer, der er afgørende for en vellykket anlægsinvestering i ejendomme, som virksomheden besidder:

  • sourcing af attraktive investeringsejendomme
  • forhandling omkring indkøb af ejendomme
  • gennemførelse af due diligence
  • tilvejebringelse af det optimale kapitalbehov
  • udarbejdelse af forretningsplaner
  • selskabsadministration
  • etablering og controlling af ejendomsadministration
  • ejendomsoptimering (løbende optimering af nettoafkastet)
  • rapportering til ejerne
  • salg/udlejning af ejendomme

Selskabs- og ejendomsadministration 

Wind Ejendomme foretager selskabsadministration af alle de ejendomsprojekter virksomheden har etableret. Selskabsadministrationen omfatter primært løbende optimering af ejendommens driftsindtjening og fremmedfinansiering, samt controlling af ejendomsadministrator og økonomisk rapportering

Wind Administration foretager ejendomsadministration af alle de ejendomsprojekter Wind Ejendomme har etableret.