Nyhed

FH2

Flintholm II – nyt kollegium

Flintholm Kollegiet ApS – der indgår i Wind-koncernen som et halvtejet datterselskab – har erhvervet yderligere byggejord i området omkring Flintholm Station.

Det er planen at opføre et nyt byggeri (“Flintholm II”) på ca. 3.300 m² med ca. 96 ungdomsboliger på grunden. Flintholm Kollegiet ApS ejer i forvejen “Flintholm Kollegiet”, som blev opført og ibrugtaget i 2009. “Flintholm Kollgiet” har 117 ungdomsboliger, og har kontinuerligt ca. 500-700 personer på ventelisten til en ungdomsbolig.

Før byggeriet af “Flintholm II” kan igangsættes skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Byggeriet forventes at kunne gå i gang ultimo 2015 / primo 2016 og ibrugtages ca. 1 år herefter, hvis alt forløber som planlagt.

Læs mere om Flintholm Kollegiet her.

VesterBerg EjendomsInvest

Wind Ejendomme har erhvervet 50 % af anpartskapitalen i WQ EjendomsInvest ApS. Wind Ejendomme ejer herefter selskabet 100 %.  Selskabet har i forbindelse hermed skiftet

Læs mere

Køb af erhvervsejerlejligheder

Wind Ejendomme har igennem søsterselskabet – AMH EjendomsInvest ApS – erhvervet en mindre erhvervsejerlejlighedsportefølje beliggende Godthåbsvej 35-41 m.fl., Frederiksberg, bestående af 7 ejerlejligheder for ca.

Læs mere

IB4 – Meeting & Dining

Wind Ejendomme har etableret et nyt mødekontor-/bespisningssted for (primært) forretningsfolk i lokalerne på Islands Brygge 4, 2300 København S, benævnt “IB4”. Bygningen er beliggende lige

Læs mere

Flintholm Kollegiet ApS – solgt

Flintholm Kollegiet ApS er blevet afhændet til Heimstaden AB. Flintholm Kollegiet ApS ejede Flintolm Kollegiet (“Flintholm I”) beliggende Preben Kaas Vænget 1-3, Frederiksberg. Flintholm I

Læs mere