Afhændede projekter

Nedennævnte projekter udgør en komplet liste over afsluttede projekter, som Wind Ejendomme tidligere har etableret, og/eller har været involveret i.