Wind Ejendomme

Wind Ejendomme A/S er et ejendomsselskab med kompetence inden for udvikling og drift af erhvervs- og boligudlejningsejendomme. Selskabet etablerer både udviklingsprojekter og investeringsprojekter baseret på færdigudviklede ejendomme.

Wind Ejendomme har særligt specialiseret sig i udvikling og drift af ejendomme udlejet til studerende.

Hvert enkelt ejendomsprojekt etableres i sin egen selvstændige juridiske enhed, med forskellig investorkreds, strategi, finansiering, risiko og hæftelse etc.

– – – – – –   EJENDOMSPORTEFØLJE   – – – – – –

Ejerskab af andele i ejendomsprojekter, er placeres i Wind Ejendommes søsterselskab Wind PartnerInvest og Wind Pension. Pr. primo 2018 har ejendomsportefølje en samlet konsolideret dagsværdi på ca. DKK 100 mio.

Fremmedfinansieringen udgør ca. kr. 50 mio. (100% realkreditbelåning, dvs. ingen bankgæld).

– – – – – –   KONCERNSELSKABER   – – – – – – 

Såvel Wind Ejendomme, som Wind PartnerInvest, ejes 100 % af Wind Holding. WA (tidligere Wind Administration) er et associeret selskab til koncernen.