Nyhed

Udviklingsselskabet Amager Strand – nyt selskab

Udviklingsselskabet Amager Strand (herefter UAS) har til formål, at erhverve byggegrunde i og omkring den ny Amager Strandpark, for herefter at projektudvikle grundene.

Det rektangulære område mellem Amager Strandvej, (parallelvejen) Krimsvej, og Øresundsvej mod nord, er UASs særlige fokusområde. Københavns Kommune arbejder p.t. på, at færdiggøre en ny lokalplan for dette område, der vil ændre dets karakter fra lettere industri og kontor, til et nymoderne boligområde. Den ny lokalplan ventes vedtaget i løbet af 2007.

Som første investering har UAS erhvervet grunden Krimsvej 11-13. Grunden har et areal på 5.476 m2. EAS forventer at kunne opføre ca. 50 beboelsesejerlejligheder på grunden på mellem 110 og 140 m². Enkelte af boligerne forventes at få udsigt ud over Øresund.

Selskabsretligt er UAS 100 % ejet af Wind PartnerInvest (datterselskab), men størstedelen af en eventuel udviklingsgevinst vil tilfalde den venturekapital som finansiel understøtter projektselskabet. Wind Ejendomme hæfter begrænset for selskabets gæld.

————————————————–

Amager Strand er Københavns nye strand ud mod Øresund. Amager Strand består af stranden langs Amager Strandvej, en lagune, en ø og parkerne 10-øren og 5-øren. Øen er 2 kilometer lang og lagunen er 400 meter på det bredeste sted – det er 4,6 kilometer badekyst og plads til masser af aktiviteter. Se flere oplysninger på www.amager-strand.dk

Spørgsmål til projektet kan rettes til direktør Kjeld Pedersen, Wind Ejendomme.

VesterBerg EjendomsInvest

Wind Ejendomme har erhvervet 50 % af anpartskapitalen i WQ EjendomsInvest ApS. Wind Ejendomme ejer herefter selskabet 100 %.  Selskabet har i forbindelse hermed skiftet

Læs mere

Køb af erhvervsejerlejligheder

Wind Ejendomme har igennem søsterselskabet – AMH EjendomsInvest ApS – erhvervet en mindre erhvervsejerlejlighedsportefølje beliggende Godthåbsvej 35-41 m.fl., Frederiksberg, bestående af 7 ejerlejligheder for ca.

Læs mere

IB4 – Meeting & Dining

Wind Ejendomme har etableret et nyt mødekontor-/bespisningssted for (primært) forretningsfolk i lokalerne på Islands Brygge 4, 2300 København S, benævnt “IB4”. Bygningen er beliggende lige

Læs mere

Flintholm Kollegiet ApS – solgt

Flintholm Kollegiet ApS er blevet afhændet til Heimstaden AB. Flintholm Kollegiet ApS ejede Flintolm Kollegiet (“Flintholm I”) beliggende Preben Kaas Vænget 1-3, Frederiksberg. Flintholm I

Læs mere