Projekter Etableret med Venturekapital

Nedenstående projekter udgør en fortegnelse over igangværende udviklingsprojekter, der er etableret med venturekapital (se definition nedenfor).

 

Alle projekterne er finansieret med kapital, der er ydet på venturekapitallignende vilkår - i nærværende sammenhæng defineret som - at projekterne har (en eller flere af) nedenstående karakteristika:

  • Eksterne långivere har tilvejebragt den altovervejende risikovillige kapital / finansiering nødvendig for projektets gennemførelse.
  • (En del af) finansieringen er ydet på vilkår, hvor långiver opnår (den væsentligste) resultatandel af et eventuelt overskud, der realiseres når projektet er færdigudviklet.
  • (En del af) finansieringen er ydet på 'seniorvilkår', hvor långiver alene har sikkerhed i selskabets aktiver.

Projekterne er der ud over karakteriseret ved: 

  • at have en betydelig økonomisk størrelse, og en relativ lang investeringshorisont for et udviklingsprojekt (4-8 år). 
  • at Wind Ejendomme er ansvarlig for at gennemføre den for projektet relevante udvikling af projektet (Wind Ejendomme modtager et løbende fast udviklingshonorar, samt en andel af et eventuelt overskud, der måtte blive konstateret når udviklingen er gennemført). 
  • at Wind Ejendomme (typisk) har påtaget sig en begrænset hæftelse og/eller foretaget et kapitalindskud til hvert af projekterne (I forhold til projekternes størrelse er dette egenindskud/begrænsede hæftelse meget beskeden).