Køb af erhvervsejerlejligheder

Wind Ejendomme har igennem søsterselskabet – AMH EjendomsInvest ApS – erhvervet en mindre erhvervsejerlejlighedsportefølje beliggende Godthåbsvej 35-41 m.fl., Frederiksberg, bestående

Læs mere

IB4 – Meeting & Dining

Wind Ejendomme har etableret et nyt mødekontor-/bespisningssted for (primært) forretningsfolk i lokalerne på Islands Brygge 4, 2300 København S, benævnt

Læs mere

Flintholm Kollegiet ApS

Flintholm Kollegiet ApS er blevet afhændet til Heimstaden AB. Flintholm Kollegiet ApS ejer Flintolm Kollegiet (“Flintholm I”) beliggende Preben Kaas

Læs mere

Salg af Øresundsvej 92-94

Wind Ejendomme har afhændet ejendommen beliggende Øresundsvej 92-94, 2300 København S. Wind Ejendomme erhvervede grunden for ca. 5 år siden. Det

Læs mere

Salg af Vermlandsgade 51

Ejendommen Vermlandsgade 51, 2300 København S er blevet afhændet for ca. DKK 120 mio. Ejendommen var ejet af Ejendomskommanditselskabet Vermlandsgade

Læs mere

Tilbygning Vermlandsgade

Tilbygning på ejendommen beliggende Vermlandsgade 51, 2300 København S på 733 m² er tilendebragt efter et fint byggeforløb med totalentreprenøren EK

Læs mere