Øresundsvej 92-94, amager

Et mindre grundstykke beliggende Øresundsvej 92-94, København, med et areal på ca. 408 m².

Ultimo 2008 har Wind Ejendomme opnået statsstøtte til opførelse af et byggeri indeholdende blandt andet 24 ungdomsboliger på grunden.

Byggeriet blev igangsat i november 2009 og forventes ibrugtaget medio 2011.

Der er opnået tilsagn fra et realkreditinstitut på finansiering af det færdige kollegium (provenu kr. 14,4 mio.). Der ud over budgetteres der ikke med nogen slutfinansiering.

Ejendommen skønnes at have en markedsværdi på kr. 20-21 mio. (ca. 6,0 % i startafkast) når den står færdig.