Menu

Ejendomskommanditselskabet Vesterbrogade 13

Salgsværdi

DKK 55 mio.

Info

Ejendommen blev erhvervet for DKK 37 mio. i 2004.

Resultat

DKK 18 mio.

Info

Investorerne havde positivt likviditetsflow igennem hele investeringsperioden

Nettoafkast

DKK 2,6 mio.

Spec. af afkast

Lejeindtægter DKK 3,3 mio. Driftsudgifter DKK 0,7 mio.

Bruttoareal

2.429 m²

Spec. af arealer

Butik 688 m², bolig 681 m², konto 691 m² og andet 369 m²

AFVIKLET PROJEKT - Wind Ejendommes ejerandel udgjorde 7,5%

Ejendomskommanditselskabet Vesterbrogade 13

Selskabet erhvervede to attraktive og meget centralt beliggende investeringsejendomme i det indre københavn – Vesterbrogade 13 og Helgolandsgade 2 – i 2004. Ejendommene har en god fordeling på butik, kontor og bolig.

Vesterbrogade 13 er på i alt 1.235 m² etageareal i 4 etager ekskl. tagetage og kælder. Bygningen er opført i mursten med pudsede og malede facader. Tagdækning er skifer og tagpap. Der er trævinduer mod gården, mens vinduer mod Vesterbrogade har aluminiumsbeklædning. Både tag og vinduer er i god stand. Der er installeret ventilation med køling i hele bygningen. Bygningens kælder, stue og 1. etage anvendes til butik, mens 2. – 4. etage er udlejet til kontor.

Helgolandsgade 2 er på i alt 1.194 m² i 5 etager ekskl. tagetage. Bygningen er opført i mursten med pudsede og malede facader. Tagdækning er af skifer og tagpap, mens vinduer er plastikvinduer med termoruder fra 1982. Både tag og vinduer er i god stand. Tagetagen er ikke indrettet. Bygningens stue og 1. sal anvendes primært til erhverv, mens 2. – 4. etage indeholder 7 boliglejemål.

Selskabet solgte ejendommene i 2007 for DKK 58 mio.