Ejd.kom.sel. Vestergade 13, Køge

Salgsværdi

DKK 58 mio.

Info

Ejendommen blev erhvervet for DKK 45 mio. i 2004.

Resultat

DKK 13 mio.

Info

Investorerne havde positivt likviditetsflow igennem hele investeringsperioden

Nettoafkast

DKK 2,75 mio.

Spec. af afkast

Lejeindtægter DKK 3 mio. Driftsudgifter DKK 0,5 mio.

Bruttoareal

4.300 m²

Spec. af arealer

Hele arealet udlejet til COOP Danmark (Kvickly)

AFVIKLET PROJEKT - Wind Ejendommes ejerandel udgjorde 6,25%

Ejendomskommanditselskabet Vestergade 25, Køge

Selskabet erhvervede i 2004 en meget centralt beliggende byejendom, som i 2003/04 var blevet udbygget og renoveret af COOP Danmark. I forbindelse med renoveringen og genindflytningen havde Coop Danmark A/S indgået en ny lejekontrakt med 10 års uopsigelighed (“sale and lease back”).

 

Ejendommen er særdeles velbeliggende kun ca. 150 mtr. fra Torvet i Køge og med gode adgangs- og parkeringsforhold. Ejendommen er opført i 1974 af det daværende FDB og blev i 2003/04 væsentligt renoveret, om- og tilbygget, idet ejendommens stueareal øges med 1000 kvm. og kælderarealet med 216 kvm. I forbindelse med renoveringen og udbygningen af ejendommen har Coop Danmark A/S indgået en ny lejekontrakt, som for lejer er uopsigelig ind til 2014.