Vasevej ApS

Salgsværdi

DKK 66 mio.

Info

Projektet endte med at blive videresolgt til TK Development

Resultat

DKK 15 mio.

Info

Ejendommen blev erhvervet for DKK 51 mio. Udviklingsresultat blev delt med 60 % til den oprindelige ejer og det resterende beløb til Wind Ejendomme.

Nettoafkast

?

Spec. af afkast

Ejendommens nettoafkast kunne ikke opgøres.

Bruttoareal

3.000 +

Spec. af arealer

Dagligvarer butik på ca. 3.000 m². Samt byggeret til beboelsesbyggeri.

AFVIKLET PROJEKT

Vasevej ApS

Selskabet ejede en erhvervsejendom beliggende Vasevej 117, Birkerød.

Ejendommen bestod af tre selvstændige bygninger. En hovedbygning, på ca. 3.000 m², udlejet til Dagrofa (i dag Menu), og to mindre bygninger, som var uudlejede (pga. afventede nedrivning). 

Mellem Sælger af ejendommen og Køber (dvs. Wind Ejendomme) var der indgået en aftale om, at købesummen for ejendommen, var gjort afhængig af hvad den efterfølgende projektudvikling af ejendommen ville munde ud i af afkast. Det var således aftalt, at Sælger skulle modtage 60 % af udviklingsgevinsten fra projektet når projektudviklingen var gennemført, alternativt ejendommen videresolgt.

Ejendommen blev erhvervet for DKK 51 mio., og blev efter en projektudviklingsperiode på ca. to år, solgt for DKK 66 mio. til TK Development.