Ejendomskommanditselskabet Vermlandsgade 51

Salgsværdi

DKK 120 mio. (6,50%)

Info

Ejendommen blev erhvervet for DKK 80 mio. i 2004 og en tilbygning opført i 2011 for ca. DKK 8 mio.

Resultat

DKK 45 mio.

Info

Af det totale resultat fra investeringen på DKK 45 mio., fremkommer DKK 26 mio. som en forøgelse af ejendommens værdi, og DKK 19 fra akk. drifts overskud.

Nettoafkast

DKK 7,7 mio.

Spec. af afkast

Årlig lejeindtægt DKK 8,7 mio. (DKK 1.025 pr. m²). De årlige udgifter udgør ca. DKK 1 mio. (DKK 125 pr. m²).

Bruttoareal

8.500 m²

Spec. af arealer

Stueetage og kælder ialt ca. 6.000 m² udlejet til dagligvarebutik. 1. og 2. sal, 1.700 m², udlejet til kontorfællesskab. ungdomsboliger. Tilbygning, på 800 m², udlejet til sportsforretning.

AFVIKLET PROJEKT - Wind Ejendommes ejerandel udgjorde 10,2%

Ejendomskommanditselskabet Vermlandsgade 51 (solgt 2015)

Selskabets ejede ejendommen beliggende Vermlandsgade 51, 2300 København S. 

Ejendommens stueetage og kælder (parkering) er udlejet til SuperBest (tidligere ISO Supermarked).

SuperBest har fremlejet ca. 800-900 m² til Jysk.

Ejendommen blev erhvervet af ICA AB, der i forbindelse med salget af ISO kæden til Dagrofa A/S i slutningen af 2004, også valgte at sælge ejendommen. Som led i Dagrofas overtagelse, blev det samtidigt besluttet, at samle ISOs administration i Dagrofas hovedkontor i Brøndby. Ejendommens 1. og 2. sal blev således ryddet i forbindelse med vor overtagelse.

I april 2009 blev lejekontrakten med ejendommens hovedlejer – Super Best – fornyet. Lejen blev i den forbindelse øget med ca. DKK 1,2 mio. p.a., og lejekontraktens uopsigelighedsperiode forlænget med 12 år.

Indgåelsen af lejekontrakten med Super Best medførte endvidere, at udviklingen af ejendommens ikke udlejede arealer samt udnyttelsen af en ikke fyldt ud benyttet byggeret kunne påbegyndes. 

I 2010/2011 blev der i forlængelse heraf opført en tilbygning på ca. 800 m². Heraf er 2/3 udlejet til en sportsforretning. 

Ejendommen var ejet sammen med en kreds af eksterne private passive investorer.

I forbindelse med salget af ejendommen opnåede Wind Ejendomme en success fee afstedkommet af ejendommens ‘ekstraordinære’ værdiudvikling undervejs.