Falkoner Kollegiet ApS

Dagsværdi

DKK 97,4 mio. (3,6%)

Anskaffelsessum

Ejendommen er finansieret med konverterbare realkreditlån ialt DKK 78 mio. Likvide midler udgør DKK 1 mio. Egenkapitalen udgør DKK 17,5 mio.

Akk. indtjening

DKK 26,5 mio.

Akk.nøgletal

Opskrevet ejendomsværdi DKK 24,4 mio. Akk. driftsmæssigt resultat DKK 2,1 mio. Udskudt skat DKK 2,1 mio.

Nettoafkast

DKK 3,5 mio.

Spec. af afkast

De årlige lejeindtægter udgør DKK 4,9 mio. (DKK 1.210 pr. m²). De årlige udgifter udgør ca. DKK 1,5 mio. (DKK 360 pr. m²). Markedslejen udgør formentligt mere end DKK 2.000 pr. m².

Bruttoareal

4.068 m²

Spec. af arealer

Kollegiet indeholder 114 Ungdomsbolig, som har en gns. bruttostørrelse på ca. 35,7 m². Alle med eget bad og toilet.

Igangværende projekt - Wind Ejendommes ejerandel udgør 37%

Falkoner Kollegiet ApS ejer en ejerlejlighed beliggende Sylows Allé 13, 2000 Frederikberg. Ejerlejligheden omfatter bygningens 4-5 øverste etage (over biografen).

De øvrige ejerlejligheder i Ejerforeningen Falkoner Plads ejes af Nordisk Film (biograf), Frederiksberg Kommune (stor parkeringskælder, offentlige p-pladser), P-hus Falkoner Plads (mindre parkeringskælder, udlejning af private p-pladser til private), to privatejede erhvervsejerlejligheder (udlejet til Irma og bank) samt 17 beboelsesejerlejligheder.

Falkoner Kollegiet er yderst centralt beliggende på Frederiksberg. Meget tæt ved ejendommen ligger CBS, Frederiksberg Gymnasium, Metrostation (Frederiksberg), Frederiksberg Centeret, fitnesscenter (SATS).

Wind Ejendomme har erhvervet ejendommen sammen med en kreds af eksterne investorer i oktober 2009 af ebh Fonden.

Ejendommen blev ibrugtaget i sommeren 2007.

I forbindelse med opførelsen af ejendommen blev der opnået statstøtte til opførelse af kollegiet. De første 20 år er huslejen derfor underlagt de særlige regler omkring støttede privatejede kollegier, som medfører at lejen ligge betydeligt under markedslejen (dvs. den leje som en udlejer ville kunne opnå såfremt der ikke var nogen begrænsninger i størrelsen af den husleje, som Udlejer må oppebære). Udlejningsrisikoen er derfor p.t. ikke-eksisterende.

Boligsøgende under uddannelse kan blive skrevet op på venteliste til en ungdomsbolig her: www.kollegierneskontor.dk. Kollegiet administreres af WA – www.wadm.dk.

P.g.a. kollegiets gode beliggenhed, huslejens relativt lave niveau, er der en meget lang ventetid for at komme ind på kollegiet.