Historik for køb og salg af ejendomme

Nedenstående skema udviser en komplet liste over afsluttede projekter, hvori der har deltaget ekserne passive investorer (privatinvestorer).

Anskaffelses- og afståelsessummer er angivet for hvert projekt, med angivelse af hvilket år den pågældende transaktion er gennemført i.

Anskaffelsespriserne er angivet inklusiv anskaffelses-omkostninger, herunder honorarer til Wind Ejendomme.

Afsluttede projekter (med deltagelse af private investorer)

 

Projekt År

Købspris

 År

Salgspris

Resultat

Flintholm Kollegiet. 05

 190.000

 17

 300.000

 +110.000

Vermlandsgade 51* 04

 85.000

 15

 120.000

 +45.000

Krimsvej 11-13, Kbh. 05

 24.000

 06

 62.000

 +38.000

Løvstræde 8, Kbh. 02

   39.000

 05

  58.000

  +19.000

Vesterbrogade 13, Kbh. 04

37.000

 07

55.000

 +18.000

Vasevej, Birkerød 05

52.000

 08

66.000

 +14.000

Vestergade 25, Køge 03

  45.000

 05

  58.000

  +13.000

Havnestadhus, Kbh. 04

116.000

 06

 122.000

+6.000

Kong Georgs Vej 63-65, Frederik 02

21.000

 05

  26.000

  +5.000

I alt 

609.000

 

867.000

 +268.000

*:Incl. akkumulerede driftsmæssige overskud.

En beskrivelse af de enkelte afviklede projekter kan ses under menuen: EJENDOMSPORTEFØLJE => AFHÆNDEDE EJENDOMME

(se det ‘foreløbige’ investeringsresultat af igangværende projekter med private investorer: her)